Chuyến đến nội dung chính

Nếu con bị lỡ hạn kích hoạt tài khoản mới trên Scratch thì làm sao? Làm thế nào để đổi lại địa chỉ email khác cho tài khoản Scratch?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk