Chuyến đến nội dung chính

CS 001 - NHẬP MÔN TƯ DUY MÁY TÍNH VÀ LẬP TRÌNH SCRATCH

Bình luận

1 bình luận

  • Nguyễn Chí Bảo

    Hôm nay bắt đầu học mà không biết học đâu?

    -2

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk